Dotace

Vzdělávejte se ve svém oboru za symbolickou cenu!
Vymysleli jsme pro Vás dotované kurzy nápojové gastronomie. Sestavte si z naší nabídky kurzů vzdělávací plán o minimální délce 40 hodin a dosáhněte na dotaci, která pokryje naprostou většinu nákladů.

1. Sestavte si vzdělávací program

Vyberte si z našeho seznamu kurzů ty, které Vás nejvíce zajímají. Jestliže si výběrem nejste jistí, rádi Vám pomůžeme ušít vzdělávací program na míru dle Vašich potřeb. Seznam kurzů naleznete zde.

Aby mohl být dotovaný z veřejných zdrojů, je potřeba sestavit program o minimálním počtu 40 vyučovacích hodin. Můžete si samozřejmě sestavit i program o nižším počtu hodin, v takovém případě ale nebudeme moct žádat o dotaci a Vy zaplatíte plnou cenu kurzu. Dotaci také nepůjde využít v případě, že jste již v minulosti byli příjemci dotace z programu „POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“. Jinak Vám už nebrání vůbec nic!

2. Vyberte účastníky

Minimální počet účastníků vzdělávacího programu je stanoven na 5, maximální na 15. Tito účastníci u Vás musejí pracovat na zaměstnanecký poměr, jinak nelze dotaci uplatnit. Pokud u Vás lidé pracují brigádnicky na dohodu, doporučujeme je po čas trvání programu "dočasně přeřadit na hlavní pracovní poměr" tak, abyste se mohli stát příjemci dotace.

3. Nechte papírování na nás

Přestože příjemci dotace budete Vy, většinu administrativních úkonů zvládneme ve spolupráci s agenturou vyřídit za Vás. (Za tuto část pochopitelně neplatíte!) Žádost o dotaci budeme podávat na příslušný úřad práce, který rozhodne o jejím udělení. Výsledek tohoto řízení samozřejmě budeme znát ještě předtím, než se do vzdělávání pustíme, takže se nemůže stát, že byste nevědomky absolvovali nedotovaný program.

Mezi informace, které nám budete muset kvůli dotačnímu procesu doložit, patří zejména název firmy, IČ, číslo bankovního účtu, celkový počet zaměstnanců, celkový počet zaměstnanců starších 54 let, zdravotní pojišťovny všech zaměstnanců (názvy nebo kódy), bezdlužnosti ne starší 30 dnů ke dni podání žádosti (finanční úřad, celní úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, kde jsou pojištěni všichni zaměstnanci – o vyřízení bezdlužností je možné požádat úřad práce). Dále jméno, příjmení a pracovní zařazení školených osob, od kdy trvá jejich pracovní poměr, datum narození, bydliště a hodinovou superhrubou mzdu (např. za předchozí čtvrtletí). A to už je všechno, zbytek nechte na nás!

4. Vzdělávejte se

Vzdělávací program povedou naši lektoři, kteří si ve své profesní historii sami prošli celou hierarchií pozic až k manažerům a spolumajitelům našich podniků. Jsou také autory interního vzdělávacího programu Lidí z Baru, kterým si musí postupně projít všichni naši pracovníci. Kvalitu vzdělávacího programu garantuje oficiální lektor České barmanské asociace, který je reprezentantem autorizované osoby ministerstva školství.

Vzdělávat se budete přímo v prostorách Vašeho podniku, přijedeme za Vámi, abyste nemuseli nikam jezdit. A doprava je zahrnuta v ceně.

5. Nechte si proplatit 85%

Teď přichází na řadu trocha čísel, ale není to nic složitého. Hodina školení stojí 450 Kč na účastníka. Dotace kryje 85 % nákladů + refundace mezd zaměstnanců.

Sestavíte 50hodinový vzdělávací program pro 7 zaměstnanců. 7*50*450 = 157.500 Kč bez DPH. Dotace pokryje 85 % nákladů, což činí 133.450 Kč, a také refundace mezd zaměstnanců dle jejich hodinového tarifu (například při hodinové mzdě 130 Kč by to bylo 130*50*7 = 45.500). Zaplatíte tedy 157.500 Kč, ale zpátky dostanete rovných 178.950 Kč!

Vzdělávací program zaplatíte po jeho skončení fakturou a dotace Vám poté přijde na účet oproti dokladu o zaplacení. Jediné, co je nutné, je mít danou částku dopředu k dispozici.