Týmování a hospitality

Kurz, zaměřený na „poloměkké“ dovednosti, neboli primárně na opomíjenou – a přitom zásadní! – práci s lidmi. Klíčová slova? Stmelíme společně Váš tým. Naladíme se na vlnu souznění. Uvědomíme si, co od práce v gastronomii očekáváme. Dlouhodobě otevřeme mysl novým poznatkům. Popovídáme si o pohostinnosti. Objevíme kouzlo zpětné vazby v kolektivu.

Délka: 8 hodin
Cena: 30.000 Kč bez DPH za kolektiv do 15 osob

hospitality – kulturní rozdíly v hospitality – gastro revoluce a nový přístup k hostům – hospitality X servis – Teorie zlatého kruhu Simona Sineka – každodenní hra o spokojenost hostů – vztahy v týmu – náš zákazník, náš pán? – pravidla zpětné vazby – responsible service – prostor aneb Každé místo má svého hosta